Voorwaarden voor levering en aankoop Bestel-Chocolade.nl

bestel-chocolade.nl

Bestel-Chocolade.nl levert vrijwel alles wat voor 12.00 uur besteld is binnen 24 uur op het door u gewenste adres in Nederland en België. Omdat wij echter werken met vers gemaakte producten kan het voorkomen dat het een dag langer duurt. U kunt dit voorkomen door een aantal dagen voor dat het product geleverd moet worden te bestellen, wij zorgen dan dat het op tijd bezorgd wordt.

Bij temperaturen hoger dan 22 graden Celsius wordt er geen chocolade meer verzonden om de kwaliteit te kunnen garanderen.

Voorwaarden

 1. Inhoud

  Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Bestel-Chocolade.nl

www.Bestel-Chocolade.nl

Klant:

De persoon of rechtspersoon die bij Bestel-Chocolade.nl een bestelling plaatst.

Ontvanger:

De geadresseerde, dat wil zeggen de persoon of rechtspersoon bij wie de bestelling, op het aangegeven adres, dient te worden afgeleverd.

Orderbedrag:

De opgegeven prijs, inclusief de bezorgkosten en de BTW.

 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen Bestel-Chocolade.nl en haar klanten. De algemene voorwaarden zijn in te zien op de website van Bestel-Chocolade.nl. Bestel-Chocolade.nl behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden te wijzigen.

 1. Bestelling

3.1 Een bestelling is eerst geplaatst – en de overeenkomst tot stand gekomen – na de online validatie van een betalingstransactie, de orderbevestiging op scherm en vervolgens de bevestiging van de bestelling per e-mail. De e-mail bevat de ordergegevens.

3.2 Bestel-Chocolade.nl accepteert uitsluitend bestellingen voor levering op bestemmingen in Nederland en België.

3.3 Een bestelling kan plaatsvinden vanuit het buitenland, Bestel-Chocolade.nl accepteert betalingen via iDEAL en Paypal.

 1. Betaling

4.1 De betaling van het orderbedrag door de klant vindt online plaats. De klant kan betalen met iDEAL en Paypal. Het betalingsverkeer wordt afgehandeld door een erkende en beveiligde betalingendienst. Verwerking en validatie geschiedt online.

4.2 Bestel-Chocolade.nl is niet aansprakelijk voor onregelmatigheden in het betalingsverkeer die zich afspelen buiten haar invloedssfeer.

 1. Levering

In verband met de kwaliteitsgarantie vindt levering niet plaats ingeval het KNMI een temperatuursvoorspelling voor de bezorgdag van 24 graden of hoger afgeeft. Als er sprake is van een geaccepteerde bestelling, wordt de bestelling geleverd op de eerstvolgende dag dat de temperatuur het toelaat.

Uw bestelling word de dag voor de gewenste afleverdatum aangeboden aan Post.nl waarna deze zorg dragen voor de bezorging. Uit de meest recente gegevens blijkt dat 95% van de post daadwerkelijk de volgende werkdag door Post.nl wordt bezorgd.

Transport en verzending vindt plaats voor rekening en risico van de Cliënt en wel vanaf aanvang van de verzending.

Conform Wet Kopen op Afstand vermelden we ten overvloede dat levering niet langer duurt dan 30 dagen en indien dit toch onverhoopt het geval is de klant de koop kan ontbinden en zijn geld gerestitueerd kan krijgen.

 1. Kwaliteit

6.1 De website geeft een impressie van de te leveren bonbons. Het vermelde gewicht is indicatief. Minimale afwijkingen met betrekking tot het gewicht kunnen zich voordoen.

6.2 Bestel-Chocolade.nl betrekt haar bonbons van in goede naam en faam bekend staande chocolatiers. Bestel-Chocolade.nl verpakt de bonbons op dusdanige wijze dat deze bij een temperatuur van maximaal 24°C mits binnen een dag door Post.nl bezorgd zonder kwaliteitsverlies bij ontvanger aankomen. Indien de kwaliteit van de bonbons ondanks de bestede zorg onvoldoende is kunnen zowel klant als ontvanger met Bestel-Chocolade.nl contact opnemen en zullen wij deze conform ons klachtenprotocol afhandelen.

 1. Bezorging

7.1 Indien de bestelling op een normale werkdag is geplaatst vóór 12.00 uur wordt deze binnen twee dagen bezorgd. De bestelling wordt door Bestel-Chocolade.nl aangeboden aan Post.nl vóór de laatste buslichting. Uit de meest recente gegevens blijkt dat gemiddeld 95% van de post daadwerkelijk de volgende dag door Post.nl wordt bezorgd.

7.2 Bij bestelling van een Bestel-Chocolade.nl -pakket kan, in het geval van afwezigheid van de ontvanger, aangegeven worden of het pakket bij de buren mag worden afgegeven. Indien dit is aangegeven en hieraan is uitvoering gegeven, wordt hiervan een bericht achtergelaten bij de ontvanger. Bestel-Chocolade.nl is vanaf het moment van verzending niet meer verantwoordelijk voor het afgegeven pakket. Indien niet voor deze optie is gekozen en de ontvanger is afwezig, wordt het pakket nog 1 week bewaard op het dichtstbijzijnde depot van de koerier. Ook in dat geval wordt hiervan bij de ontvanger een bericht achtergelaten. In dit bericht zijn de gegevens van de koerier opgenomen. De ontvanger dient vervolgens zelf rechtstreeks met de koerier een afspraak te maken over de bezorging.

Restitutie van het orderbedrag is niet mogelijk.

7.3 Geen bezorging vindt plaatst op Zon-, Maan- en Feestdagen, met uitzondering van speciale acties.

7.4 Bestel-Chocolade.nl behoudt zich het recht voor geplaatste bestellingen bestemd voor ontvangers op recreatiegebieden zoals kampeerterreinen, bungalowparken, jachthavens, ziekenhuizen, hotels en ontvangers op militaire afdelingen of schepen te annuleren. In dat geval wordt de betaling gerestitueerd.

 1. Klachten

Klachten worden door Bestel-Chocolade.nl geregistreerd en afgehandeld volgens een vastgesteld klachtenprotocol.

 1. Geheimhouding en Privacy

9.1 Bestel-Chocolade.nl behandelt de order-informatie strikt vertrouwelijk. Adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van de bestelling en worden niet aan derden gegeven.

9.2 Elke vorm van misbruik van de site, stalking of oplichting zal worden doorgegeven aan de Internet-provider en aan de politie.

10.Diversen

10.1 De naam Bestel-Chocolade.nl, en het beeldmerk, zijn exclusief voorbehouden aanBestel-Chocolade.nl  en mogen uitsluitend met schriftelijke toestemming van Bestel-Chocolade.nl, worden gebruikt.

10.2 Het downloaden van materiaal van deze website is voor eigen risico.

10.3 Op transacties met Bestel-Chocolade.nl is Nederlands Recht van toepassing.